"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanowiło, iż zysk netto spółki za 2019 rok w kwocie 13 016 920,67 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

a) w kwocie 10 040 537,92 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,

b) w kwocie 2 976 382,75 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,25 zł na jedną akcję). Dywidendą objętych jest 11 905 531 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 23 lipca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2020 r., podano również.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)