"Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego PPL zamierza udzielić pożyczki spółce na bieżące potrzeby finansowe/płynnościowe w wysokości do 50 mln zł, a następnie dokapitalizować spółkę przez podniesienie kapitału zakładowego, przy czym zakłada się, iż kapitał zakładowy w podnoszonym zakresie będzie co najmniej w części pokrywany w trybie konwersji zadłużenia spółki względem PPL - w tym w szczególności z tytułu wierzytelności związanych z obligacjami serii A oraz B wyemitowanymi przez emitenta i objętymi przez PPL" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)