"Zarząd Ryvu Therapeutics [...] informuje o zawarciu przez spółkę w dniu 13 lipca 2020 r. z UBS Europe SE i IPOPEMA Securities S.A. działającymi jako globalni koordynatorzy [...] warunkowej umowy plasowania akcji oraz o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 384 245 akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

"Proces budowania księgi popytu na akcje nowej emisji rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu" - dodano.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona w dniu 15 lipca 2020 r. lub około tego dnia przez zarząd spółki w porozumieniu z globalnymi koordynatorami, podano także.

Akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydowali dziś na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 2 384 245 nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji spółki serii I i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki serii I i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany statutu spółki.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)