QubicGames obejmował akcje Drageus Games w cenie nominalnej 0,1 zł za sztukę.

"W wyniku transakcji sprzedaży spółka wygenerowała 662 tys. zł zysku w porównaniu do wyceny akcji Drageus Games do wartości godziwej z dnia 31 marca 2020 roku, uwzględnionej w raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 roku. Powyższy zysk zostanie zaksięgowany w wysokości 397,5 tys. zł w raporcie za II kwartał 2020 roku, jako niezrealizowany zysk z wyceny akcji, oraz w wysokości 264,5 tys. zł w raporcie za III kwartał 2020 roku, jako zrealizowany zysk ze sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie.

Na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu QubicGames nie posiada akcji Drageus Games. Tym samym inwestycja w akcje tego podmiotu została zakończona. Oba podmioty będą kontynuowały współpracę operacyjną, podkreślono także.

Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Drageus Games zostaną przeznaczone na rozwój działalności QubicGames, podano dalej.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)