"Prognozy popytu zarówno na III kw. 2020 r., jak i w horyzoncie rocznym, odnotowały bardzo głębokie spadki. Kształtowanie się wskaźników prognoz eksportu sugeruje jednak, że w III kw. dynamika spadków sprzedaży zagranicznej wyhamuje, a w horyzoncie rocznym większość przedsiębiorstw spodziewa się ponownych wzrostów eksportu. Wskaźniki kwartalnych i rocznych prognoz popytu obniżyły się we wszystkich analizowanych klasach przedsiębiorstw w podziale wg przeznaczenia produkcji i usług" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Według NBP, relatywnie najlepsze prognozy popytu formułują przedsiębiorstwa oferujące dobra nietrwałe pierwszej potrzeby, w przypadku których trudno o substytuty (dobra energetyczne oraz nierynkowe), najgorsze zaś - przedsiębiorstwa świadczące usługi, które relatywnie łatwo zastąpić, z których relatywnie łatwo zrezygnować lub odłożyć ich zakup w czasie (usługi biznesowe i konsumenckie oraz budownictwo).

"W przypadku prognoz eksportu zdecydowanie najbardziej korzystne prognozy formułują przedsiębiorstwa oferujące dobra konsumpcyjne, a w drugiej kolejności - dobra zaopatrzeniowe oraz inwestycyjne. Ponownie najsłabsze prognozy tworzą przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe i konsumenckie oraz budownictwo" - czytamy dalej.

W czerwcu 2020 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 578 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.