Projekt obejmuje budowę Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium i zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego, podano w komunikacie.

"Termin zakończenia realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty przekazania placu budowy" - czytamy dalej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)