"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames postanawia podzielić zysk wypracowany w roku obrotowym 2019 w kwocie netto 2 747 737,22 zł w następujący sposób:

a. kwotę 157 755,46 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych,

b. kwotę 219 818,98 zł na kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych,

c. kwotę 2 370 162,78 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)