"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Dom Development [...] postanawia przeznaczyć część zysku netto [...] w kwocie 239 575 009 zł tj. 9,50 zł na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom [...], a część zysku netto [...] w kwocie 65 089 927,64 zł [...] przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego" - czytamy w projekcie.

Walne zgromadzenie ma ustalić dzień dywidendy na 7 września 2020 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na 14 września 2020 roku, wynika także z projektu.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.

(ISBnews)