"Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. [...] przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż w związku z wykonanymi testami na utratę wartości aktywów przeprowadzanymi w ramach przygotowania sprawozdania za I półrocze 2020, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych z tytułu:

1) utraty wartości podmiotów zależnych:

- Bliska Wola 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowa z siedzibą w Ząbkach w wysokości ok. 1,5 mln zł,

- Bliska Wola 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Ząbkach w wysokości ok. 4,9 mln zł,

2) utraty wartości pożyczek udzielonych podmiotom zależnym:

- J.W. Constuction Bulgaria EOOD z siedzibą w Warnie (Bułgaria) w wysokości ok. 6 mln zł,

- Yakor House z siedzibą w Soczi (Federacja Rosyjska) w wysokości 1,5 mln zł,

3) utraty wartości nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych służących do obsługi inwestycji zrealizowanych przez spółkę w wysokości 3,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki oraz jej grupy kapitałowej, podkreślono.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)