27 sierpnia 2020 roku, po upływie 24 miesięcy od podpisania umowy, odbyło się oficjalne zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania
Centrum Komunikacyjnego w Kielcach. Inwestorem modernizacji i przebudowy charakterystycznego Dworca Autobusowego przy ulicy
Czarnowskiej 12 jest Zarząd Transportu Miejskiego, poinformowano.

Zmodernizowany węzeł transportowy obsłuży przewoźników komunikacji miejskiej, busów, autobusów dalekobieżnych i międzynarodowych.
Obiekt posłuży również jako centrum spotkań i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, zaznaczono.

"Cieszymy się, że zrealizowaliśmy kolejną ważną inwestycję infrastrukturalną, która przyczyni się do zwiększenia komfortu podróżujących. Jak zawsze zadbaliśmy o wysoką jakość projektu oraz wykonaliśmy go z dbałością o każdy detal" - powiedział prezes Budimeksu Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

"Sam obiekt stał się unikalny na skalę światową. Warto w tym miejscu podkreślić, że dworzec zachował swój oryginalny i niepowtarzalny charakter" - dodała dyrektor ZTM Kielce Barbara Damian.

Przy budowie Centrum każdego dnia pracowało średnio ponad 100 osób, a do realizacji inwestycji zaangażowano ponad 180 podwykonawców. Przez ostatnie miesiące były wykonywane prace wykończeniowe - zamontowano elementy dekoracyjne na zadaszeniach wszystkich poziomów dworca autobusowego, podłogi oraz obiekty małej architektury wewnątrz dworca i na placu przed budynkiem. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 3 577 m2, podano również.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)