"Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową w parterze, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku o wysokości 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 140 lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych oraz 125 miejsc postojowych" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w III kwartale 2020 r., a zakończenie - w IV kwartale 2021 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)