"Termin realizacji umowy został określony na 24 miesiące od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Umowa ma charakter ramowy i określa warunki realizacji poszczególnych zamówień. Zamówienia mogą zostać udzielone wykonawcy przez zamawiającego na podstawie odrębnych umów wykonawczych, zawartych w odpowiedzi na złożone przez wykonawcę oferty realizacji poszczególnych zamówień. Umowa nie zobowiązuje zamawiającego do udzielenia wykonawcy jakiegokolwiek zamówienia wykonawczego i nie pozbawia zamawiającego prawa zlecania wykonania usług innym wykonawcom" - czytamy w komunikacie.

Strony umowy ustaliły, że łączna maksymalna wartość umowy stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji umów wykonawczych wyniesie ok. 12,9 mln zł brutto. Udział Sygnity w konsorcjum będzie uzgadniany z ww. konsorcjantem każdorazowo po udzieleniu wykonawcy ewentualnych zamówień wykonawczych, podano także.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)