Dokument w tej sprawie podpisano podczas Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu.

W ramach współpracy Grupa Azoty zobowiązała się m.in. do: przeprowadzenia eliminacji krajowych uczestników do konkursu WorldSkills w konkurencji "Chemical laboratory technican", wsparcia eksperckiego oraz sprzętowego, ukierunkowanego na przygotowanie uczniów szkół branży chemicznej do udziału w konkursach umiejętności zawodowych EuroSkills i WorldSkills oraz sprawowania opieki trenerskiej nad wyłonionymi zawodnikami.

"W Grupie Azoty doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie kształcenie młodych ludzi, dlatego bardzo chętnie angażujemy się w projekty, których celem jest wyważenie możliwie najlepszych proporcji pomiędzy teorią a praktyką. Szkolnictwo zawodowe potrzebuje zaangażowania przedsiębiorców i my takie wsparcie od wielu już lat konsekwentnie dostarczamy, organizując chociażby staże, praktyki czy też programy ambasadorskie. Podpisane porozumienie to bez wątpienia inwestycja w przyszłość, ponieważ znaczna część absolwentów szkół branżowych na późniejszym etapie zostaje pracownikami Grupy Azoty" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes Grzegorz Kądzielawski przypomniał, że Grupa Azoty dysponuje nowoczesną infrastrukturą badawczą na światowym poziomie.

"Porozumienie z FRSE przewiduje, że w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie przeprowadzimy eliminacje krajowe w kategorii technik technologii chemicznej. Nasi pracownicy będą też mentorami i przygotują najlepszych zawodników do rywalizacji na arenie międzynarodowej w ramach projektu WorkdSkills" - powiedział.

Dyrektor generalny FRSE Paweł Poszytek podkreślił rolę synergii między przedsiębiorcami a światem nauki i szeroko rozumianą edukacją. Wskazał, że FRSE podejmuje szereg działań w tej dziedzinie, nie tylko w ramach programu Erasmus+.

"Fundacja we współpracy z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Uniwersytecie Jagiellońskim opracowała metodę badania jakości współpracy między uczelniami i biznesem. Model ten obejmuje 6 obszarów tematycznych i 192 wymierne wskaźniki, a jego skuteczność potwierdziły pierwsze badania. Zapraszam wszystkie uczelnie do korzystania z tego narzędzia" - podkreślił dyrektor generalny FRSE.

WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizuje 30 państw z Europy i aż 82 państwa w edycji globalnej, czyli WorldSkills. To największe tego rodzaju zawody na świecie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)