"Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 249 000 akcji, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 2,1% kapitału zakładowego spółki. Maksymalna wartość akcji objętych ofertą nie przekroczy 3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 21 września, termin zakończenia - na 2 października. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji ustalono na 8 października.

"Akcje spółki nabywane są w celu umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego" - wskazano również.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)