"Aktualnie rozmawiamy z kilkoma podmiotami, to poważni oferenci, podmioty i z polskiego rynku, i z zza granicy" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Podkreślił, że PGE obserwuje duże zainteresowanie zakupem spółki.

"Zakładamy, że finalizacja transakcji nastąpi z końcem roku kalendarzowego" - dodał prezes.

Na początku sierpnia PGE podała, że zdecydowała o sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa (dawniej EDF Paliwa - przed przejęciem polskich aktywów EDF przez PGE w listopadzie 2017 roku) i rozpoczęła proces negocjacji z podmiotami zainteresowanymi jej zakupem.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)