Zysk operacyjny wyniósł 42,88 mln zł wobec 19,2 mln zł zysku rok wcześniej.

"Istotny wzrost zysku operacyjnego, jak i rentowności na poziomie EBIT, wynika zarówno ze wzrostu rentowności brutto na sprzedaży, jak i właściwej kontroli kosztów operacyjnych, w szczególności ich znaczącego obniżenia w kwietniu 2020 w sytuacji spadku przychodów miesięcznych, jak i utrzymania poziomu kosztów działalności na zadowalającym poziomie po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396,67 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 392,89 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszej połowie 2020 r. wyniosły 767 773 tys. zł i były wyższe o 6,7% w porównaniu do przychodów w analogicznym okresie 2019 roku. Wzrost spowodowany był wzrostem sprzedaży zagranicznej (+17,7%), w kraju dynamika sprzedaży była zerowa (-0,1%)" - czytamy także.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności grupy w szczególności przez: odpowiednią reakcję na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z pandemią koronawirusa i jej wpływ na rynek dystrybucji części zamiennych w Polsce i krajach UE, rozszerzanie asortymentu, lepsze dopasowanie asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, systematyczną optymalizację i poprawę obsługi klientów, wskazano także.

W I poł. 2020 r. spółka miała 45,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 767,77 mln zł w porównaniu z 719,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 48,51 mln zł wobec 28,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)