Zysk operacyjny wyniósł 32 mln zł wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 594,7 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 688,8 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 39,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 251,2 mln zł w porównaniu z 1 332,5 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 87,9 mln zł wobec 87,5 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA: 6,9% vs 6,5%.

"Za pierwsze półrocze 2020 roku grupa wypracowała przychody na poziomie 1 265 mln zł, czyli 6,4% mniej niż w ubiegłym roku. Wzrosty sprzedaży odnotowano na rynku polskim, niemieckim i ukraińskim. Wpływ COVID-19 na wyniki sprzedażowe był widoczny od 2 połowy marca 2020 r." - czytamy w raporcie.

Na rynku polskim sprzedaż w pierwszym półroczu w ujęciu r/r wzrosła o 3%. Niższa sprzedaż w pierwszym kwartale została zrekompensowana ponad 11% wyższą sprzedażą w drugim. Sprzedaż wyrobów własnych była o 5% wyższa niż w pierwszym półroczu 2019. W pierwszym półroczu grupa widzi spadki sprzedaży w regionie zachodnim, które nastąpiły w wyniku epidemii Covid 19. Dotyczy to głównie takich rynków jak Francja i UK. Natomiast na rynku niemieckim odnotowano wzrost sprzedaży o 2%. Rynek wschodni to głównie spadek sprzedaży na rynku rosyjskim w drugim półroczu o 15% spowodowany lockdownem. Na rynku ukraińskim przychody wyższe w pierwszym półroczu o 8%. Na tym rynku także przesunięcie w kierunku wyrobów własnych podniosło rentowność na sprzedaży. Na rynku południowym sprzedaż niższa w pierwszym półroczu o 19%. Na rynku czeskim i słowackim zanotowano wzrost o 3,4% względem analogicznego okresu 2019. Utrata sprzedaży dotyczy głównie klientów na rynku rumuńskim, wymieniono w komentarzu do wyników.

"Poprawienie poziomu marży zysku na sprzedaży (+0,5 pkt proc.), wynika z poprawy rentowności towarów (zmiana portfolio we Francji i Polsce, niższe ceny zakupu, kosztów frachtu). Niższe koszty sprzedaży (5,1 mln zł) dotyczą głównie logistyki oraz serwisu. Spadek kosztów ogólnego zarządu (9,8 mln zł), to w główniej mierze efekt działań oszczędnościowych podjętych w związku z COVID-19. Złożyły się na to, niższe koszty działań marketingowych i komunikacyjnych oraz koszty administracyjne. Pozytywny wpływ wsparcia rządowego dotyczącego COVID-19 we wszystkich spółkach Grupy na poziomie 10,7 mln zł. Zysk brutto na poziomie 56,5 mln zł był wyższy niż w poprzednim roku o 7,2%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 68,6 mln zł wobec 63,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)