"Plan jest taki, jak zawsze - budować, wynajmować i sprzedawać za dobrą cenę. Mamy zaawansowane negocjacje co do projektów. Ceny są dalej na atrakcyjnym poziomie. My oferujemy produkt, jaki jest pożądany na rynku. W przypadku projektów biurowych patrzymy pozytywnie na możliwości wynajmu i zbycia. Kwestia zmaterializowania się [zbycia] to inna sprawa. Trwa sporo negocjacji, one będą miały wynik w nadchodzących miesiącach" - powiedział prezes Nicklas Lindberg podczas telekonferencji prasowej.

"W przypadku naszych aktywów widzimy, że rynek im sprzyja. Spodziewamy się przekształcenia aktywów na gotówkę w najbliższej przyszłości" - dodał dyrektor finansowy Maciej Drozd.

Wcześniej Lindberg podkreślał, że budownictwo biurowe nadal ma dobre perspektywy, zwłaszcza w kontekście powrotu większości pracowników do biur i spodziewanego w przyszłości mniejszego zagęszczenia (jak wskazał, dziś 1 pracownik na ok. 6 m2, w przyszłości 1 na ok. 10 m2).

Od początku roku Echo Investment oddało do użytku cztery biurowce: Face 2 Face I w Katowicach, West 4 Business Hub I we Wrocławiu, a także Biura przy Willi i Biura przy Warzelni w Warszawie. Obecnie w budowie ma budynki biurowe o łącznej powierzchni najmu ok. 140 tys. m2, w tym Fuzja CD w Łodzi, Moje Miejsce II w Warszawie, Face2Face II w Katowicach oraz MidPoint71 we Wrocławiu.

Według zarządu, budowa każdego z nich przebiega w dobrym tempie, a poziom wynajmu jest wysoki. Po ukończeniu, biurowiec Fuzja stanie się siedzibą Fujitsu. Dwa kolejne budynki - Moje Miejsce II i Face2Face II - zostaną oddane do użytku w czwartym kwartale 2020 r. i także są w dużym stopniu wynajęte, mając zabezpieczony wynajem na odpowiednio 70% i 90% powierzchni.

Drozd podkreślił, że w zaistniałych okolicznościach wynik finansowy grupy w II kwartale był dobry i "pokazał dobre tendencje na przyszłość".

"Perspektywy są dobre, wyniki były wyższe niż się spodziewaliśmy i spodziewamy się, że w dalszej części roku wyniki będą się dalej poprawiać" - powiedział CFO.

Echo Investment odnotowało 10,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 36,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielkość zysku netto była przede wszystkim rezultatem wzrostu wartości projektów w budowie oraz przekazania klientom 222 mieszkań. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 248,37 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 61,39 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 51,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 404,35 mln zł w porównaniu z 130,8 mln zł rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)