Strata operacyjna wyniosła 1,59 mln zł wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,77 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 13,51 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 2,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,01 mln zł w porównaniu z 60,09 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 r. grupa zawarła 113 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, wobec 189 w analogicznym okresie 2019 r. Jednocześnie liczba lokali, dla których zostały podpisane umowy deweloperskie i przedwstępne spadła w I półroczu 2020 r. o ponad 50% względem analogicznego okresu roku ubiegłego (z 155 w I półroczu 2019 r. do 76 w I półroczu 2020 r.). O spadku wolumenu sprzedaży przesądziły: pandemia COVID-19 oraz będące jej konsekwencją obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym, wpływające negatywnie na aktywność klientów i możliwość finalizowania decyzji zakupowych oraz mniejsza liczba lokali znajdujących się w I półroczu 2020 r. w ofercie (222 lokale względem 334 w I półroczu 2019 r.)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 8,81 mln zł wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)