Celem współpracy obu firm jest przygotowanie niezbędnych zasobów do uruchomienia masowej produkcji kartridży PCR|ONE oraz przeprowadzenia optymalizacji kosztów wytworzenia. Kontrakt z doświadczonym wytwórcą masowym wspiera trwający proces sprzedaży Curiosity Diagnistics na rzecz globalnego dystrybutora systemów diagnostyki medycznej. Wspólnym zamiarem podpisujących porozumienie spółek jest jak najszybsze osiągniecie mocy produkcyjnych w skali co najmniej 1 mln kartridży rocznie, podano.

"PCR|ONE oferuje błyskawiczną, kompleksową diagnostykę genetyczną w formacie Point-of-Care. Pandemia COVID tworzy olbrzymie zapotrzebowanie na szybkie i wiarygodne wykrywanie zakażeń SARS-CoV-2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych potencjalnych nabywców, przygotowujemy kolejny etap rozwoju naszego produktu. Wybraliśmy partnera biznesowego z wieloletnim doświadczeniem w automatyzacji wytwarzania modułów i jednorazowych urządzeń polimerowych na potrzeby farmacji i diagnostyki medycznej" - powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

Wybuch epidemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2 zwiększył zainteresowanie potencjalnych nabywców testami, które oferuje technologia PCR|ONE. Rynek diagnostyki molekularnej (genetycznej) w formacie Point-of-Care, który rozwija się dynamicznie od kilkunastu lat, w okresie pandemii zwiększył się kilkukrotnie. Przewiduje się, iż wzmożone zapotrzebowanie na testy genetyczne w formacie Point-of-Care utrzyma się przez najbliższych kilka lat. Światowi dystrybutorzy sprzętu diagnostycznego poszukują technologii, które pozwolą niezwłocznie wejść na rynek i możliwie najszybciej odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, podkreślono.

Scope Fluidics, poza zakładaną certyfikacją systemu PCR|ONE w ramach procedury CE-IVD, przeprowadzi do kilkudziesięciu tysięcy testów w ośrodkach w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Poprzez rozszerzenie działań w Programie Early Access (udostępnienia systemów diagnostycznych użytkownikom w pierwszych miesiącach po certyfikacji systemu) spółka potwierdzi skuteczność błyskawicznego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w ośrodkach ochrony zdrowia oraz innych instytucjach publicznych i prywatnych, podsumowano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)