Całkowita wartość projektu wynosi 2 612 565 zł, a wydatki kwalifikowane to 2 592 400 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 993 310 zł, tj. 38% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na 30 września 2022 r., podano.

"Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 'Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw'" - czytamy w komunikacie.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań chmurowych (IT w radiologii) na potrzeby przyszłych badań klinicznych, badań statystycznych, jak również do opracowywania algorytmów sztucznej inteligencji i analitycznych modeli danych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do platformy Evolution (Zbadani.pl), wskazano również.

Rozwój platformy Evolution (Zbadani.pl) jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w strategii rozwoju grupy kapitałowej Synektik na lata 2017-2021.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)