Strata operacyjna wyniosła 0,41 mln zł wobec 6,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380,98 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 554,94 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 r. Grupa British Automotive Holding rozpoznała blisko 381 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 31% mniej niż I półroczu 2019 r., odnotowując 0,4 mln zł straty operacyjnego (zmniejszenie EBIT o 7 mln zł r/r.) oraz 15,9 mln zł straty netto (spadek wyniku netto o 17,1 mln zł). Kluczowy wpływ na spadek przychodów miała pandemia COVID-19 i jej implikacje dla biznesu grupy. Mniejsza sprzedaż przy wolniej spadających kosztach działalności, struktura sprzedaży (mniejszy udział najbardziej rentownych modeli), agresywna polityka sprzedażowa dotyczące wyprzedaży zapasów samochodów (m.in. używanych) oraz różnice kursowe w kwocie 7,6 mln zł (wynikające głównie z wyceny bilansowej zobowiązań wyrażonych w walucie obcej na dzień 30 czerwca 2020 r.), częściowo skompensowane wyższymi pozostałymi przychodami operacyjnymi (m.in. z rozwiązania odpisów na zapasy) przesądziły o ujemnym wyniku EBIT i netto w analizowanym okresie" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 63,66 mln zł wobec 19,05 mln zł zysku rok wcześniej.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)