"Wniosek spółki o dofinansowanie projektu: 'Wdrożenie do działalności Celon Pharma S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 - Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 36,4 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 18,7 mln zł" - czytamy w pierwszym komunikacie spółki.

Idiopatyczne zwłóknienie płuc (IPF) to postępująca, śmiertelna choroba o ciężkim przebiegu. Wywołuje ona bliznowacenie płuc, zaburzając procesy oddychania i w konsekwencji prowadzi do śmierci, a średnie przeżycie pacjenta wynosi 2-5 lat od diagnozy, wskazała spółka.

"Związek CPL409116, zwany również CPL'116, małocząsteczkowy dualny inhibitor kinaz JAK i ROCK jest innowacyjnym kandydatem na lek w leczeniu IPF. W przebiegu tej choroby postępującym zmianom zwłóknieniowym tkanki płucnej towarzyszy rozwijający się stan zapalny. CPL409116, dualny inhibitor kinaz JAK i ROCK, może jednocześnie blokować rozwój procesów zapalnych i zwłóknieniowych. Wykonane badania na modelach zwierzęcych mimikujących IPF wykazały wyższą efektywność cząsteczki CPL'116 od dopuszczonego do obrotu leku w tym wskazaniu - nintedanibu. W badaniach toksykologicznych, prowadzonych przez Celon Pharma S.A. - CPL'116 charakteryzował się korzystnym profilem bezpieczeństwa. Spółka rozpoczęła we wrześniu bieżącego roku rozwój kliniczny CPL'116 w ramach badania I fazy na zdrowych ochotnikach" - wyjaśniono w materiale.

Ostatecznym celem tego projektu jest ewaluacja kandydata na lek, w ramach badań klinicznych fazy II, we wskazaniu idiopatycznego zwłóknienia płuc, zaznaczono także.

"Wniosek spółki o dofinansowanie projektu: 'Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 - innowacyjnego inhibitora PDE10 w terapii dyskinez indukowanych L-DOPA w chorobie Parkinsona', przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 - Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 17 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 8,1 mln zł" - czytamy w drugim komunikacie.

Projekt ma na celu ewaluację kliniczną II fazy i weryfikację czynników predykcyjnych odpowiedzi dla pierwszego w klasie (first-inclass), innowacyjnego, małocząsteczkowego inhibitora PDE10A (CPL500036, zwanego również CPL,36) jako kandydata na lek w terapii dyskinez występujących po długotrwałym podawaniu L-DOPA (dyskinez polewodopowych) w chorobie Parkinsona (PD) wraz z badaniami przedklinicznymi niezbędnymi do wykonania przed III fazą badań klinicznych, wyjaśniono.

"Dyskinezy występujące w obrębie choroby Parkinsona i spowodowane podawaniem LDOPA stanowią niezaspokojoną potrzebę ze strony pacjentów i lekarzy, ponieważ dostępne terapie posiadają ograniczoną efektywność i szereg efektów ubocznych uniemożliwiających ich szerokie stosowanie. CPL36 z powodzeniem przeszedł I fazę badań klinicznych, gdzie potwierdzony został jego profil bezpieczeństwa, tolerancji i biodostępności" - czytamy dalej.

Ostateczna kwota dofinansowania obu projektów może ulec zmianie, zaś o zawarciu odpowiednich umów o dofinansowanie spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym, podkreślono także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)