"Zgodnie z ww. aneksem inwestor zadeklarował dokapitalizowanie spółki w celu jej rozwoju w formie objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz w formie współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych na PC i konsole, które zostaną zrealizowane przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

W aneksie strony postanowiły, że w 2020 roku spółka rozpocznie realizację 3 projektów, a w I kwartale 2021 roku realizację 2 projektów, a także że umowa ramowa precyzująca zasady współpracy zostanie zawarta do 30 października 2020 roku, a następnie do każdego projektu zawarte zostaną umowy wykonawcze, zawierające opisy, budżety i harmonogramy realizacji pre-produkcji, produkcji oraz wydania gier.

7 października br. zarząd T-Bull zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie na 3 listopada 2020 roku. Jak zapowiadała wcześniej spółka, w porządku obrad znajdzie się podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji zapewniających pozyskanie kwoty 0,5 mln zł. Zarząd zakłada emisję 26 316 akcji nowej serii G po cenie 19 zł za 1 akcję.

"Po podpisaniu umowy ramowej, o której mowa powyżej oraz podjęciu uchwały przez nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 3 listopada 2020 roku, zarząd zamierza skierować ofertę objęcia akcji serii G do inwestora, w celu związania ze spółką nowego partnera, z którym realizowane będą projekty" - czytamy dalej.

Wcześniej w tym tygodniu T-Bull zawarł list intencyjny z inwestorem dotyczący współpracy w zakresie współfinansowania produkcji i wydania przez T-Bull pięciu gier symulatorowych na PC i konsole.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)