"Przewidywany wpływ środków z tytułu umorzenia Certyfikatów FIZ w wysokości ok. 300 mln zł planuje się w listopadzie 2020 roku. Środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów FIZ zostaną wykorzystane zarówno na cele związane z bieżącą działalnością spółki, w tym na regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów oraz na działalność inwestycyjną" - czytamy w komunikacie.

FIZ został utworzony przez spółkę w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, związanym z pogorszeniem płynności, jej stabilizacji, jak również w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy kapitałowej, zaznaczono.

JSW podała, że wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ wynosiła 782,7 mln zł na 30 września 2020 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)