"Na podstawie umowy ramowej inwestor zobowiązał się do współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych na PC i konsole, które zostaną zrealizowane przez spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gier (revenue share). Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny" - czytamy w komunikacie.

T-Bull rozpocznie realizację trzech projektów w 2020 r. oraz dwóch projektów w I kw. 2021 roku. Do każdego z tych przedsięwzięć strony zawrą dodatkowo umowy wykonawcze zawierające opisy, budżety i harmonogramy realizacji pre-produkcji, produkcji oraz wydania gier, podano także.

Wcześniej w październiku T-Bull podał, że zawarł list intencyjny z inwestorem dotyczący współpracy w zakresie współfinansowania produkcji i wydania pięciu gier symulatorowych na PC i konsole. Następnie zawarto aneks do listu intencyjnego, w którym inwestor zadeklarował dokapitalizowanie spółki w formie objęcia akcji nowej emisji oraz w formie współfinansowania pięciu projektów gier symulatorowych.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)