Przyjęta przez CCC strategia biznesowa GO.22 na lata 2020-2022 zakłada dalszą digitalizację i optymalizację procesów. Grupa koncentruje swoją działalność wokół klientów i stawia na rozwój oparty na nowych technologiach oraz zaawansowanej analityce danych. Jednym z obszarów zmian są finanse i księgowość, które CCC scyfryzowało, wprowadzając zintegrowane, stabilne oprogramowanie SAP S/4 HANA, podano.

"Nowy system potrafi przetwarzać ogromne ilości danych jednocześnie. Pomaga nam w usprawnieniu nadzoru finansowego i utrzymaniu silnej dyscypliny kosztowej. System początkowo wdrożony w CCC SA i CCC EU, będzie także sukcesywnie wprowadzany i wykorzystywany we wszystkich naszych spółkach zależnych. Oprogramowanie SAP S/4 HANA pozwala na skalowalność rozwiązań, ujednolicenie danych dla potrzeb informacji zarządczej oraz zmniejszenie kosztów ich pozyskiwania" - powiedziała dyrektor ds. finansowych CCC Agnieszka Mielcarek, cytowana w komunikacie.

Implementacja oprogramowania odbyła się w okresie zamrożenia gospodarki i lockdownu. Grupa CCC wraz z partnerem wdrożeniowym SAP - firmą Accenture - przeprowadziła cały proces zdalnie. Było to możliwe dzięki zintegrowanej architekturze IT i wykorzystaniu odpowiednich cyfrowych narzędzi. Wdrożenie to było pierwszym krokiem programu standaryzacji objętych nim procesów w całej grupie kapitałowej CCC, podkreślono.

"Wdrożenie SAP S/4 HANA to kolejny etap digitalizacji procesów w naszej grupie. Dynamiczny rozwój organiczny w ostatnich latach, transformacja cyfrowa grupy, a także przyspieszenie rozwoju e-commerce spowodowały, że potrzebujemy bardziej zaawansowanej, nowoczesnej technologii usprawniającej procesy finansowo-księgowe. Oprogramowanie wspiera nas w integracji spółek. Przy tak dużej skali działania zarządzamy ogromną liczbą danych. Ujednolicenie ich jest koniecznością, poprawia efektywność informacji zarządczej i pozwala na lepsze planowanie wydatków" - dodał prezes CCC Marcin Czyczerski.

W kolejnych spółkach Grupy CCC zaimplementowane zostaną narzędzia usprawniające nadzór finansowy i pozwalające na uproszczenie operacji oraz sprawne zarządzanie danymi w jednym środowisku. Dzięki wdrożeniu platformy SAP S/4 HANA, zapewniającej spójny i nowoczesny ekosystem, wiele procesów zostanie uporządkowanych i poukładanych w bardziej optymalny sposób.

"Te przedsiębiorstwa, które w porę skupiły się na kompleksowej cyfryzacji operacji biznesowych, dziś zyskują, poprawiając wyniki finansowe i zostawiając konkurencję daleko w tyle. Jedną z takich firm jest niewątpliwie Grupa CCC. Cieszy mnie fakt, że rozwiązania SAP wspierają funkcjonowanie firmy, która zmienia oblicze handlu detalicznego w Polsce. Jestem przekonany, że SAP S/4 HANA w połączeniu z SAP Analytics Cloud pomogą usprawnić analitykę finansowo-księgową organizacji oraz kolejnych spółek należących do Grupy" - stwierdził dyrektor zarządzający SAP Polska Thomas Duschek.

Z SAP S/4HANA korzysta pond 14 600 klientów na świecie. Platforma jest kluczowym elementem kompleksowej transformacji cyfrowej biznesu i pomaga organizacjom stawać się inteligentnymi przedsiębiorstwami. W tym celu wykorzystuje najlepsze dostępne na rynku modele procesów biznesowych oraz automatyzację bazującą na sztucznej inteligencji. Umożliwia tworzenie zarówno chmurowych, jak i hybrydowych architektur IT, dzięki czemu pozwala uprościć infrastrukturę cyfrową firm oraz zoptymalizować nakłady na nią przeznaczane.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)