"Spółka nie wyklucza wypłaty dywidendy również w przyszłym roku, ale będzie to zależało od sytuacji finansowej grupy, planów jej rozwoju i poziomu gotówki. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy OEX" - poinformowali członek zarządu i dyrektor finansowy Robert Krasowski i członek zarządu Tomasz Kwiecień podczas czatu inwestorskiego w Strefie Inwestorów.

Ich zdaniem, warto podkreślić, że łączna kwota dystrybucji do akcjonariuszy (uwzględniając dywidendę i skup akcji własnych) w latach 2009-2020 wyniosła 76,3 mln zł, co daje 11,77 zł na akcję.

"W ostatnich dwóch latach przeprowadziliśmy skup akcji i wypłatę dywidendy o łącznej wartości 25,5 mln zł, co daje 3,32 zł na jedną akcję" - dodali także.

W sierpniu akcjonariusze OEX zdecydowali o wypłacie najwyższej w historii spółki dywidendy w kwocie ok. 17,6 mln zł z części zysku wypracowanego w 2019 r. co dało 2,32 zł na każdą akcję.

Spółka chce być także aktywna pod kątem kolejnych przejęć na rynku.

"Obserwujemy rynek i nie wykluczamy akwizycji, jeśli pojawią się atrakcyjne okazje zarówno w obszarze Retail Services, jak i e-Commerce Services. Wartość przejęć w latach 2017-2020 wyniosła ok. 60 mln zł" - powiedzieli przedstawiciele zarządu.

Przypomnieli, że niedawno za 6 mln zł spółka objęła pakiet kontrolny w iPOS, twórcy pierwszego na rynku kasoterminala.

"Działająca w modelu SaaS (Software as a service) spółka w 2019 r. wypracowała 2,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Obecnie dysponuje bazą 3 tys. aktywnych urządzeń, którą będziemy zwiększać. Kasoterminale to nowa, tworząca się kategoria na rynku. Według naszej wiedzy, nie ma innej firmy, która oferuje tak zintegrowane urządzenie jak iPOS. Każdy kasoterminal jest zintegrowany z autorską platformą iPOS web, która służy do raportowania wyników sprzedażowych. Zamierzamy rozwijać tę platformę o kolejne funkcjonalności, m.in. w kierunku algorytmów AI (sztucznej inteligencji)" - dodali przedstawiciele spółki.

Zdaniem OEX, kolejny lockdown miałby na pewno wpływ na jeden z jej segmentów biznesowych.

"Segment zarządzania sieciami sklepów odbudował wyniki po okresie lockdown-u. Na potencjalny, kolejny lockdown narażone będą sklepy w galeriach handlowych, które stanowią ok. 30% naszych lokalizacji. Warto dodać, że w trakcie lockdown-u sklepy, które pozostały otwarte utrzymały sprzedaż na poziomie co najmniej 60-70% typowej sprzedaży" - wskazali członkowie zarządu.

W ich opinii, sytuacja związana z COVID-19 i jej wpływ na działalność grupy nie są jednak tak jednoznaczne.

"Jak pokazały wyniki za I poł. 2020 r., część spółek z grupy, szczególnie w obszarze retail, odczuła ograniczenia administracyjne, a także wstrzymanie części aktywności terenowych (np. akcje i eventy marketingowe w terenie - określane przez nas jako field marketing). Z drugiej strony, w obszarze e-commerce zanotowaliśmy wzrost aktywności konsumentów w kanale online, a co za tym idzie, nasze spółki, które ten kanał obsługują, odnotowały znaczący wzrost liczby zleceń" - dodali.

Według nich, przykładem takiej spółki z grupy z segmentu e-Commerce Services, która notuje wzrost zleceń jest Divante.

"W pierwszym półroczu 2020 r. spółka ta osiągnęła wzrost przychodów rok do roku o 35%. Obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania usługami Divante ze strony dużych, zagranicznych klientów, a także rozwój współpracy z aktualnymi klientami. Perspektywy przed Divante są więc bardzo obiecujące" - dodali członkowie zarządu.

"EBITDA spółek segmentu zarządzania sieciami sklepów stanowi nadal 50% wyniku EBITDA grupy na koniec pierwszego półrocza 2020 r. Od kilku lat segment ten notuje coroczny wzrost. Z drugiej strony, już dzisiaj 50% wyniku EBITDA grupy wypracowują inne spółki. Sądzimy, że w związku z dynamicznym rozwojem spółek z obszaru e-Commerce Services, udział segmentu zarządzania sieciami sklepów będzie poniżej 50%" - podkreślili zarządzający.

OEX S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)