"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 54,9 tys. ton, co oznacza spadek w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku o 3,7 tys. t (-6%). Spadek produkcji wystąpił w KGHM Polska Miedź S.A. (-4,1 tys. t), głównie ze względu na postój remontowy Huty Miedzi Głogów I oraz w KGHM International Ltd. (-1,6 tys. t) przede wszystkim z uwagi na eksploatację uboższych stref wydobywczych w kopalni Robinson. Poprawę zanotowano w Sierra Gorda (+2 tys. t) co jest pochodną wyższej zawartości miedzi i wolumenu przerabianej rudy" - czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra wyniosła 121 ton, tj. była na poziomie porównywalnym do zrealizowanego we wrześniu 2019 roku.

Produkcja TPM wyniosła 16,2 tys. troz, a tym samym uległa zmniejszeniu o 2,4 tys. troz (-13%) przede wszystkim ze względu na niższą zawartość metali szlachetnych w rudzie eksploatowanej w kopalniach Zagłębia Sudbury oraz w kopalni Robinson.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów. Spadek produkcji o 0,2 mln funtów (-29%) wynikał z niższej zawartości metalu oraz wolumenu przerobionej rudy w kopalni Sierra Gorda.

W okresie styczeń-wrzesień produkcja miedzi płatnej wyniosła 521 tys. ton wobec 529,5 tys. ton rok wcześniej.

"W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. produkcja miedzi w grupie kapitałowej kształtowała się poniżej planu z uwagi na niższą produkcję górniczą, ograniczoną podaż złomów (I półrocze br.) w KGHM Polska Miedź S.A. oraz niższą produkcję KGHM International Ltd. Wolumen sprzedaży miedzi zrealizowano zgodnie z założeniami budżetu. Spadek produkcji i sprzedaży srebra w relacji do budżetu jest przede wszystkim skutkiem niższej zawartości srebra w urobku przerabianym w kraju. W zakresie pozostałych głównych produktów budżet produkcyjny i sprzedażowy został zrealizowany z nadwyżką" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)