"Podjęliśmy decyzję o emisji obligacji denominowanych w euro w celu dalszej stabilizacji struktury bilansu spółki. Dążymy do dostosowania struktury walutowej naszych aktywów do struktury zobowiązań. Znacząca część aktywów to budowane i gotowe nieruchomości komercyjne denominowane na rynku w euro. Po stronie pasywów zadłużenie w euro jest proporcjonalnie mniejsze, przez co wyniki spółki są zniekształcane przez wahania kursów. Obligacje w euro ten problem ograniczą" - powiedział dyrektor ds. finansowania Grzegorz Iwański, cytowany w komunikacie.

Obligacje kuponowe na okaziciela zapadają 23 października 2024 r. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej wyniosła 1 000 euro. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o stałą stopę procentową wynoszącą 4,5% w skali roku. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. W dniu emisji obligacje przydzielono 41 inwestorom instytucjonalnym. To pierwsza transza wyemitowana na podstawie programu emisji niezabezpieczonych obligacji do 100 mln euro, który został ustanowiony we wrześniu we współpracy z Bankiem Pekao, podano także.

"Spółka cieszy się doskonałą współpracą z instytucjami finansowymi, które obecnie są w posiadaniu obligacji Echo o nominalnej wartości blisko 690 mln zł. Ostatnie emisje czteroletnich papierów o wartości 250 mln zł zostały uplasowane na początku czerwca i w sierpniu 2020 r." - przypomniano w komunikacie.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)