Zysk operacyjny wyniósł 19,35 mln zł wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody operacyjne sięgnęły 63,92 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 65,35 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 46,98 mln zł zysku netto w porównaniu z 45,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 195,19 mln zł w porównaniu z 190,92 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2020 roku przychody operacyjne wynosiły 195 187 tys. zł i były o 2,2% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrost przychodów wynika z poprawy sprzedaży produktów własnych Asseco Business Solutions. Koszty działalności operacyjne (bez COGS) wzrosły w tym samym czasie o 3%, natomiast wartość odsprzedanych towarów i usług obcych (COGS) spadła o 11,9%. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych (71,1%) mają świadczenia na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia). Zysk netto spółki Asseco Business Solutions wypracowany w trzech kwartałach 2020 roku wynosi 46 976 tys. zł wobec 45 173 tys. zł zysku wypracowanego w okresie porównywalnym (wzrost o 4%)" - czytamy w raporcie.

W okresie zakończonym 30 września spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 14 161 tys. zł, natomiast w okresie porównywalnym nakłady inwestycyjne wynosiły 12 244 tys. zł, podano także.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)