"Sprzyja nam otoczenie makrokonsumenckie - e-commerce rósł, rośnie i będzie rósł - COVID-19 to tylko przyspieszył. Spodziewana penetracja online [dla całego rynku] do 2021 urośnie o 5 pkt proc. do 26% i dalej sukcesywnie będzie rosła do 33% w 2022 roku. Zakładaliśmy 35-40% udziału e-commerce w sprzedaży w 2022 roku, więc więcej niż średnia dla rynku. W kluczowym 2022 roku będzie to z pewnością więcej niż 50%" - powiedział prezes CCC Marcin Czyczerski podczas konferencji prasowej.

Jak wcześniej podała spółka, w strategii GO.22 ustalony został cel 35-40% udziałów online w łącznej sprzedaży grupy w 2022 r. Dziś rano spółka podała, że cel ten może zostać zrealizowany szybciej - już w 2020 r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)