"Spółka otrzymała 2 listopada 2020 r. od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oficjalne zwolnienie za okres do 31 grudnia 2020 r. z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy kredycie zamiennym, wraz ze zwolnieniem z wymogu dokończenia restrukturyzacji warunków kredytu zamiennego, którego termin odroczono do 26 lutego 2021 r., wcześniej wyznaczony termin upływał 18 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 22,51 mln USD w 2019 r.

(ISBnews)