Finansowanie brutto udzielone klientom po wyłączeniu efektu kursowego spadło o 0,1% w skali roku na koniec III kw.

"W efekcie działań podejmowanych w okresie trzech kwartałów 2020 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania zarówno w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i do końca 2019 roku:

- suma aktywów osiągnęła poziom około 377 mld zł, co oznacza wzrost o 35 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 29 mld zł w stosunku do poziomu aktywów na koniec 2019 roku,

- finansowanie udzielone klientom wyniosło około 243 mld zł i spadło o 1 mld zł w stosunku do końca września 2019 roku oraz o 1 mld zł w odniesieniu do końca 2019 roku - głównie w efekcie spadku finansowania udzielonego klientom korporacyjnym,

- depozyty klientów wzrosły do 279 mld zł, tj. o 30 mld zł w porównaniu do stanu na koniec września 2019 roku i o 23 mld zł w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2019 roku - głównie w efekcie wzrostu depozytów ludności" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec III kwartału 2020 roku wyniósł w ujęciu skonsolidowanym 4,3% (spadek o 0,2 pkt proc. w stosunku do III kwartału 2019 roku) oraz w ujęciu jednostkowym 4,5% (spadek o 0,1 pkt proc. w stosunku do III kwartału 2019 roku) - spadek wskaźników jest głównie efektem sprzedaży wierzytelności, podał bank.

"Na 30 września 2020 roku grupa kapitałowa banku zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,6% i 17,8%, zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w wysokości 19%" - czytamy także.

Bank podał w prezentacji, że w III kw. utrzymał swój udział rynkowy w sprzedaży kredytu hipotecznego na poziomie 22,5%, osiągając wzrost sprzedaży kredytów o 71% kw/kw.

W ramach pomocy z tarcz antykryzysowych dla mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw łączna wartość gwarancji w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wyniosła prawie 3 mld zł.

Klienci banku mogą także skorzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK utworzonego na pomoc dla średnich i dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii. W III kwartale 2020 roku Bank zawarł z BGK porozumienie określające zasady współpracy w zakresie udzielania gwarancji spłaty kredytów udostępnianych przez bank w ramach finansowania konsorcjalnego. Do 30 września 2020 roku łączna wartość gwarancji udzielonych klientom wyniosła 1,2 mld zł (z 18 mld zł kwoty do udostępnienia).

Do końca lipca br. klienci banku, za pośrednictwem PKO BP mogli otrzymać subwencję finansową z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przeznaczonej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W sumie, za pośrednictwem banku, środki o łącznej wartości 10,5 mld zł, otrzymało ponad 67 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających 0,5 mln pracowników.

Bank podał w prezentacji, że wartość portfela aktywnych moratoriów kredytowych wyniosła 18,8 mld zł na koniec III kw. wobec 25,9 mld zł na koniec II kw.

Jak zaznaczono, czas pandemii bank na przyspieszenie digitalizacji, w tym wprowadził model hybrydowy pracy doradców, z rosnącą rolą kanałów cyfrowych.

"Efektem cyfryzacji obsługi klientów było m.in. zmniejszenie liczby oddziałów banku. W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku liczba oddziałów zmniejszyła się łącznie o 75 placówek bankowych, z czego 65 placówek detalicznych i 10 centrów korporacyjnych, w tym w III kwartale o 34 placówki detaliczne i 10 centrów korporacyjnych. Pracownicy zamykanych oddziałów otrzymują oferty zatrudnienia na istniejących wakatach w innych częściach organizacji" - czytamy także.

W związku z tym bank czasowo wstrzymał procesy rekrutacyjne nakierowane na pozyskiwanie kandydatów z zewnątrz organizacji zarówno na istniejące, jak i nowe wakaty. Ponadto procesowi szczególnej weryfikacji poddany został proces przedłużania umów terminowych. Podobne podejście zostało zastosowane w ramach spółek Grupy kapitałowej banku, zaznaczono.

W rezultacie w okresie styczeń-wrzesień zatrudnienie w grupie kapitałowej banku zmniejszyło się o 1 351 etatów, w tym w III kwartale - o 947 etatów.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)