"Wakacje kończą się dosyć pozytywnie w naszym odczuciu. Spodziewaliśmy się wyników nacechowanych wyższym ryzykiem. Powrót nastraja nas pozytywnie co do efektów. Te informacje odnoszą się do III kw., czyli kwartału, który był względnie dobry" - powiedział Brzozowski podczas konferencji online.

"Na ten moment nie widać jeszcze przesłanek do tego, by sądzić, że nasze prognozy, obserwacje będą się bardzo różniły od tego, co sobie założyliśmy" - dodał.

Jak wskazał, na ponad 8 mld zł wakacji kredytowych, które zostały udzielone przez bank, 71% wakacji już się zakończyło.

"Bardzo mały odsetek klientów ma istotne zaległości - to jest zaledwie 5%, więc optymistycznie można spojrzeć na przyszłość" - zaznaczył.

Bank podał w prezentacji, że udział uruchomionych przez Alior Bank wakacji kredytowych stanowił 14,6% portfela ogółem.

Brzozowski dodał, że z wakacji kredytowych które wynikają z ustawy, wdrożonej przez polski parlament skorzystało relatywnie niewielu klientów, a łączna kwota, o którą wnioskowali klienci to 140-150 mln zł.

Wiceprezes poinformował, że według analiz banku, 63% klientów z portfela kredytów biznesowych znajduje się w obszarze niskiego ryzyka, 24% w obszarze średniego ryzyka, a jedynie 13% to są branże, które Alior definiuje jako wysokie ryzyko, co nie oznacza, że są to branże stracone.

Bank ocenił także wrażliwość portfela pożyczki gotówkowej - jednego z głównych produktów - na ryzyko utraty pracy.

"Zgodnie z naszymi badaniami, aż 59,2% klientów jest mało wrażliwych na tę kwestię, 19,6% jest zupełnie niewrażliwych, co oznacza, że blisko 80% jest w bardzo dobrej sytuacji i to nie widzimy jakiegoś zagrożenia. Spodziewamy się, że szczególnie wrażliwych jest ok. 20% klientów" - powiedział Brzozowski.

Dodał, że bank kontynuuje ostrożną politykę kredytowania dla segmentów podwyższonego ryzyka.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)