Zysk operacyjny wyniósł 5,38 mln zł wobec 4,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,52 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 42,24 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6,56 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 5,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,99 mln zł w porównaniu z 115,75 mln zł rok wcześniej.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)