Zysk operacyjny wyniósł 26,5 mln euro wobec 37,8 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 90,2 mln euro wobec 100,6 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 441,4 mln euro w III kw. 2020 r. wobec 504,8 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 158,6 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,2 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 125,4 mln euro w porównaniu z 1432,5 mln euro rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 154,8 mln euro wobec 266,4 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1,2 mln euro wobec 0,6 mln euro zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 961,5 mln euro w 2019 r.

(ISBnews)