Zysk operacyjny wyniósł 1,09 mln euro wobec 0,73 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 3,77 mln euro wobec 3,09 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,97 mln euro w III kw. 2020 r. wobec 10,27 mln euro rok wcześniej.

"W III kwartale 2020 r. Photon Energy wypracował 8,965 mln euro przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 12,7%. W raportowanym okresie przychody z produkcji energii w ramach portfela elektrowni własnych wzrosły jednak rok do roku o 19%, do 5,896 mln euro, co zrekompensowało spadek hurtowej sprzedaży technologii oraz wzrost kosztów operacyjnych" - czytamy w komunikacie.

"Po zbudowaniu solidnej bazy w pierwszej połowie bieżącego roku, w trzecim kwartale osiągnęliśmy jeszcze lepsze wyniki finansowe, czyniąc znaczący postęp we wszystkich liniach biznesowych, potwierdzające solidne fundamenty naszej firmy, mimo wymagającego otoczenia rynkowego w związku z pandemią COVID-19" - skomentował prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Wytwarzanie energii elektrycznej wzrosło o 63% r/r do 25,3 GWh.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,26 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,96 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23,16 mln euro w porównaniu z 22,41 mln euro rok wcześniej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

(ISBnews)