"Projekt realizowany jest w ramach działań mających na celu rozwój zastosowań technologii PCR|ONE opracowanej przez Curiosity Diagnostics poprzez rozszerzenie portfolio testów diagnostycznych w odpowiedzi na wyzwania wynikające z pandemii COVID-19" - czytamy w komunikacie.

Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana pod warunkiem dostarczenia przez Curiosity Diagnostics odpowiednich dokumentów wskazanych przez NCBR, przy czym na obecnym etapie nie jest możliwe określenie daty podpisania.

"Rekomendowana przez NCBR maksymalna wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 7 490 774,27 zł, podsumowano w materiale.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)