Zysk operacyjny wyniósł 1,03 mln zł wobec 0,72 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,57 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2,64 mln zł rok wcześniej.

"Wysoka wartość przychodów ze sprzedaży w III kwartale stanowi kontynuację dobrych wyników sprzedażowych emitenta, będących konsekwencją wprowadzenia do 'Green Hell' trybu kooperacji (Co-Op Mode Update), który miał swoją premierę na platformie Steam na początku II kwartału bieżącego roku. Jednocześnie w okresie III kwartału na platformie Steam miały miejsce dwie okresowe promocje, w ramach których 'Green Hell' było dostępne w sprzedaży ze zniżką wynoszącą odpowiednio -20% (od 01.07 do 09.07) oraz -25% (od 05.09 do 12.09) od bazowej ceny gry" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 15,81 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,63 mln zł w porównaniu z 4,63 mln zł rok wcześniej.

"Na dzień 30 września 2020 r. dotychczas poniesione nakłady na wytworzenie 'Green Hell' (w tym na wytworzenie trybu CO-OP) wyniosły łącznie 6 645 567,1 zł (w tym 488 828,09 zł zostało poniesionych w III kwartale 2020 r.)" - czytamy dalej w raporcie.

Spółka podkreśliła, że 24 czerwca 2020 r. sprzedaż brutto "Green Hell" od daty premiery w trybie wczesnego dostępu, poprzez platformę Steam przekroczyła poziom 1 mln sztuk sprzedanych egzemplarzy.

Jednocześnie do 30 września br. Creepy Jar poniósł nakłady na nowy projekt pn. "Chimera" w łącznej wysokości 750 352,18 zł (w tym 328 122,42 zł zostało poniesionych w III kwartale 2020 r.), podano także.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)