Zysk operacyjny PGE wyniósł 469 mln zł wobec 621 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto 10,320 mld zł wobec 9,343 mld zł rok wcześniej.

Jak wskazano w sprawozdaniu, w III kwartale krajowe zużycie energii obniżyło się w porównujac rok do roku o ok. 0,5 TWh, a jednocześnie, wskutek rozpiętości cen oraz zwiększonej przepustowości dla wymiany równoległej między Polską a grupą obejmującą Niemcy, Czechy i Słowację, import energii netto wzrósł o ok. 0,9 TWh rok do roku.

W konsekwencji spadło zapotrzebowanie na energię generowaną w elektrowniach konwencjonalnych opalanych węglem kamiennym i brunatnym - zaznaczyła spółka.

W ciągu 9 miesięcy 2020 r. krajowe zapotrzebowanie na energię obniżyło się o ok. 4,9 TWh rok do roku. Jednocześnie za sprawą silnej wietrzności generacja wiatrowa wzrosła o ok. 0,2 TWh, a import netto zwiększył się o ok. 2,8 TWh. W rezultacie do zbilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego potrzebna była mniejsza produkcja energii w elektrowniach opalanych węglem kamiennym - o ok. 7,2 TWh i węglem brunatnym - o ok. 3,2 TWh - wskazało PGE.

W trzech kwartałach 2020 roku średnia cena energii na Rynku Dnia Następnego TGE wyniosła 196 zł za MWh i była o 17 proc. niższa od średniej ceny notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku 236 zł za MWh.

Według PGE, spadek cen energii był wypadkową niższego zapotrzebowania na energię elektryczną, wynikającego z ogólnego spadku energochłonności polskiej gospodarki i wybuchu pandemii COVID-19 oraz pokrycia zapotrzebowania generacją z tańszych źródeł.(PAP)

wkr/ skr/