Zysk operacyjny wyniósł 3,26 mln zł wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,26 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4,25 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,24 mln zł w porównaniu z 14,52 mln zł rok wcześniej.

Wartość aktywów netto na dzień 30 września 2020 r. wzrosła w stosunku do dnia 31 grudnia 2019 r. o 5 279 tys. zł tj. o 6 %. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim wypracowanym zyskiem netto w wysokości 5 212 tys. zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 36 tys. zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. BIK rozwija działalność od 1996 roku, od listopada 2016 r. jest notowane na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)