Zysk operacyjny wyniósł 3,62 mln zł wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,57 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 53,32 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,55 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 173,14 mln zł w porównaniu z 175,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 7,32 mln zł wobec 12,18 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)