Warszawa, 20.11.2020 (ISBnews) - Wartość podpisanych do realizacji umów Grupy Pekabex wyniosła 961,48 mln zł, w tym do realizacji w br. - 295,9 mln zł według stanu na 30 września br., podczas gdy na koniec września ub. roku wartość podpisanych kontraktów wyniosła 647,96 mln zł, w tym do realizacji w 2019 r. - 243,51 mln zł, podała spółka.
"Wartość portfela zamówień na koniec trzeciego kwartału wynosiła 961 476 tys. zł i jest to najwyższa historycznie wartość portfela grupy. Zawiera on zagregowaną wartość kontraktów podpisanych przez grupę do 30 września 2020 roku w segmentach (i) Realizacja kontraktów - prefabrykacja, (ii) Realizacja kontraktów - usługi budowlane, (iii) Realizacja pilotażowych projektów na własny rachunek (po raz pierwszy ujęte w backlogu na koniec 2019 roku) oraz (iv) Usługi produkcyjne, które są/będą realizowane i ujmowane w przychodach ze sprzedaży po dniu bilansowym" - czytamy w raporcie kwartalnym.
Według stanu na koniec września br., wartość kontraktów do zrealizowania w bieżącym roku wynosiła 295,9 mln zł, w kolejnym roku - 541,34 mln zł, zaś w latach następnych - 124,24 mln zł, podano także.
Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.
(ISBnews)