"Dzisiaj głównym problemem spółki jest poprawienie wiarygodności i uzyskanie w bankach wystarczających limitów gwarancyjnych" - powiedział Bober podczas telekonferencji.

Niewielkie limity gwarancyjne oznaczają konieczność korzystania z kredytu obrotowego, a w konsekwencji większe zapotrzebowanie na kapitały własne. Spółka przewiduje jednak, że banki będą stopniowo łagodzić swoje stanowisko i limity będą rosły, co uwolni gotówkę i pozwoli rozważać wypłatę dywidendy.

"Zarząd rozważy i skieruje odpowiedni wniosek do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia po zamknięciu roku i ocenie podejścia banków do spółki. Im pewniejsze będzie kredytowanie zewnętrzne, tym spółka będzie bardziej skłonna do rekomendacji wypłaty dywidendy, oczywiście, odpowiednio do warunków, otoczenia" - dodał prezes.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)