"Patronem nowego centrum badań i rozwoju jest György Mosonyi, dawny prezes MOL, który w swojej pracy zawsze był głęboko oddany idei innowacji. Zakład stanowi najnowocześniejsze laboratorium, wyposażone we wszelką niezbędną aparaturę oraz przede wszystkim zespół, zdolny rozwijać ofertę produktową, która z powodzeniem trafi na rynek z fabryki polioli w Tiszaújváros. Nowy zakład jest wyjątkowy nie tylko dla MOL, stanowi bowiem jedno z najnowocześniejszych tego typu centrów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy przekonani, że wyniki jego prac będą miały znaczenie nie tylko lokalne, ale i międzynarodowe" - powiedział VP MOL Group ds. Downstream, Gabriel Szabó, cytowany w komunikacie.

Jako podaje MOL, wykorzystywany tam eksperymentalny system reaktorów, dostarczony przez Thyssenkrupp Industrial Solutions należy do najnowocześniejszych tego typu instalacji na świecie. Pozostałe 90% urządzeń stasowanych w nowym zakładzie zostało dostarczonych przez lokalnych dostawców. Ponadto, MOL zawarł z Thyssenkrupp umowę o współpracy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych.

"Dzięki umowie na wspólne prace badawczo-rozwojowe, nowe centrum R&D stanowi ważny krok w kierunku zdobycia nowych rynków, na które MOL skieruje swoje produkty na bazie polioli. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyczyni się również do sukcesów w dziedzinie zaawansowanych technologii z zakresu zrównoważonego rozwoju" - powiedział CEO działu Chemical & Process Technologies Thyssenkrupp Sami Pelkonen.

Jednocześnie obie firmy zawarły umowę o współpracy w zakresie badań i rozwoju, która wesprze wejście obu firm na rynek polioli. Thyssenkrupp pełnić będzie rolę dostawcy technologii, a także prac inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowlanych (EPC), z kolei MOL będzie odpowiadać za produkcję i sprzedaż produktów na bazie polioli.

"Nowe centrum R&D będzie prowadzić badania właściwości fizykochemicznych polioli, jak również testy laboratoryjne i eksperymenty aplikacyjne wykonanych z nich pianek poliuretanowych. Do lipca 2022 r., w nowo powstałym obiekcie zostanie opracowanych co najmniej 10 gatunków polioli. W celu porównania i walidacji wyników pomiarów firma planuje również współpracę z laboratoriami kilku węgierskich uczelni oraz niezależnymi instytucjami badawczymi. Współpraca ta pomoże w dalszym rozwoju metodologii wykorzystywanych w ośrodku badawczo-rozwojowym polioli i poszerzy bazę wiedzy uniwersytetów. Oprócz Grupy MOL, centrum będzie przez wiele lat oferować wyjątkową wartość węgierskiej i międzynarodowej społeczności naukowej" - czytamy także.

Projekt MOL pod nazwą "Badania i rozwój odmian polieterowych polioli z potencjałem rynkowym", który jest wspierany przez Krajowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji kwotą 483 269 279 HUF, będzie również realizowany głównie w nowo otwartym centrum badawczym, podsumowano w materiale.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)