Zysk operacyjny wyniósł 25,13 mln zł wobec 14,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 29,98 mln zł wobec 19,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 441,57 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 472,79 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 29,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1175,04 mln zł w porównaniu z 1197,4 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe za trzy kwartały roku 2020, jak i za sam trzeci kwartał, są zgodne z przewidywaniami zarządu. Względem trzech kwartałów roku 2019 sprzedaż w grupie jest na poziomie zbliżonym (niższa o ok. 2%). Zysk netto z kolei jest wyższy ok. 50%. Znacznie lepiej niż przed rokiem prezentują się wskaźniki rentowności. Na podobnym poziomie są również wskaźniki płynności" - czytamy w raporcie.

"Grupa Unibep za III kwartały 2020 r. wypracowała 30,6 mln zł zysku netto, co jest wynikiem lepszym rok do roku o ok. 50%. Taki wynik został osiągnięty przy sprzedaży na poziomie - ok. 1,2 mld zł, czyli porównywalnym z 2019 r. (różnica to ok. 2%)" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Leszek Gołąbiecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 24,75 mln zł wobec 11,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)