Zysk operacyjny wyniósł 0,62 mln zł wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,56 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 11,07 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,06 mln zł w porównaniu z 31,59 mln zł rok wcześniej.

"W okresie styczeń - wrzesień 2020 nastąpił nieznaczny spadek przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5%. Na szczególną uwagę zasługuje jednak wzrost przychodów powtarzalnych" - czytamy w raporcie.

Usługi o charakterze ciągłym stanowiły 70% przychodów grupy osiągniętych w trzech kwartałach 2020 roku. W analogicznym okresie roku 2019 udział tego rodzaju przychodów w przychodach ogółem wynosił 60%.

"W raportowanym okresie nastąpiła poprawa efektywności, w szczególności na poziomie EBITDA która osiągnęła poziom 5 557 tys. zł w stosunku do 4 729 tys. zł w okresie porównawczym, co stanowi wzrost o 17%. Nastąpiła również poprawa rentowności na poziomie zysku netto o 419 tys. złotych, tj. o 26%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,23 mln zł wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)