Akcjonariuszami żądającymi przymusowego wykupu są Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF B.V., JJR Invest, Maciej Rogaliński, Delpia Investments, podano.

Przymusowy wykup dotyczy 7 452 343 akcji spółki, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego Elemental Holding i uprawniających do 7 452 343 głosów na walnych zgromadzeniach spółki, co stanowi 4,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wskazano również.

"Cena akcji w ramach przymusowego wykupu wyniesie 2,42 zł. Zgodnie z ww. informacją przymusowy wykup rozpocznie się w dniu 18 grudnia 2020 roku, a zakończy w dniu 23 grudnia 2020 roku (dzień wykupu). Podmiotami nabywającymi akcje w ramach przymusowego wykupu będą EFF B.V. oraz Terra Recycling sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że łączna liczba akcji nabyta przez Terra Recycling sp. z o.o. będzie wynosiła 4 754 301" - czytamy w komunikacie.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)