"Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2020 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler - wyniosły około 28,3 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku o około 57,3%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 423,4 mln zł i była niższa o około 26,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim - marka W. Kruk - wyniosły około 17,3 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku o około 40,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 276,9 mln zł i była niższa o około 8,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2020 roku przez grupę wyniosła około 49,3% i była niższa od marży osiągniętej w listopadzie 2019 roku o około 3,3 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2020 wyniosła około 48,6% i była niższa o 3,1 pkt proc. r/r, podano także.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec listopada 2020 roku wyniosła 53 tys. m2 i była niższa o 2,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 r.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

(ISBnews)